Koor

Welkom

Concerten

Repertoire

Foto's

Koor

Contact


Gemengd koor; De Vredeburgers
Het Gemengd koor "De Vredeburgers" is in september 1975 opgericht en staat sinds 1997 onder leiding van Gerard Leegwater.
Het koor heeft momenteel een bezetting van 47 enthousiaste leden uit Limmen (gemeente Castricum) en omgeving.
In een gezellige en ontspannen sfeer streven we naar een optimale uitvoering van de gekozen muziek waarbij het accent voornamelijk op operagebied ligt.
Er is in de loop der jaren een repertoire opgebouwd met muziek van diverse componisten uit verschillende stijlperioden.
In de RK Corneliuskerk wordt jaarlijks een concert gegeven doorgaans uitgevoerd met één of meer gastsolisten.
De instrumentale begeleiding bestaat uit piano aangevuld met een klein ensemble b.v. een strijkkwartet.
De repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het oude PKN kerkje aan de Zuidkerkenlaan te Limmen.
Na afloop is er gelegenheid, onder genot van een hapje en een drankje, om gezellig na te praten.

Gedurende de vakantiemaanden juli en een gedeelte van augustus zijn er geen repetities.
(dit is gekoppeld aan de schoolvakanties).


Het bestuur bestaat uit :
Clementine Bruschke, voorzitter
Marianne Rijser, secretaris
Marijke Doorn, penningmeester
Els van Diepen, bestuurslid


Geschiedenis

In mei 1974 werd in Limmen het Cultureel Centrum Vredeburg geopend. Tevens werd de Culturele Raad opgericht om het culturele leven in Limmen gestalte te geven. Uit onderzoek bleek dat er behoefte bestond aan een gemengd koor voor volwassenen.
De toenmalige Stichting Culturele Raad Limmen onder voorzitterschap van burgemeester Molhoek, nodigde dirigent Bob Bruschke uit zijn medewerking hieraan te verlenen. Deze reageerde zeer enthousiast en al snel werd een avond belegd en meer dan 25 personen gaven zich als lid op. Ook de gehele Culturele Raad met hun partners werden lid met als uiteindelijk resultaat een koor van meer dan 60 personen.
De naam van de vereniging werd gekoppeld aan het Cultureel Centrum Vredeburg.
Zo ontstond het Gemengd koor "De Vredeburgers".
De muziekkeuze lag toen m.n. op grote, bekende koorwerken van o.a. G. Verdi en daarnaast operettemuziek.
Na 5 jaar moest de heer Bruschke het dirigentschap om gezondheidsredenen neerleggen.
Na enige tijd werd mevrouw Groot uit Castricum de dirigente. Helaas mocht dit maar enkele repetities duren.
Na het overlijden van Bob Bruschke in 1982 benaderde het toenmalig bestuur zijn zoon Huub Bruschke die in Hillegom woonde.
Deze was gelukkig bereid het dirigeerstokje van zijn vader over te nemen.
Al snel bleek dat Huub een geheel andere stijl had dan zijn vader. De muziekkeuze veranderde en aan de concerten en de kwaliteit van stemmen werden hoge eisen gesteld. Buiten operamuziek werden er wereldlijke en kerkelijke liederen, waaronder negro-spirituals, in het repertoire opgenomen.
Vanaf 1992 werd er intensief samengewerkt met het mannenkoor "Cantiflora" uit Hillegom dat ook onder leiding van Huub Bruschke stond.
In die tijd werd ook een gezamenlijke CD geproduceerd. Na 14 jaar besloot Huub Bruschke te stoppen in Limmen.
Hij sloot zijn periode af met een prachtig slotconcert.

In januari 1997 nam Gerard Leegwater de dirigeerstok over. Onder zijn deskundige leiding specialiseert het koor zich als operakoor.
Momenteel bestaat het repertoire uit meer dan 100 opera- en andere koorwerken waaronder religieuze en Russische muziek. (Zie overzicht repertoire).
Jaarlijks wordt een concert gegeven in de RK Corneliuskerk te Limmen waar ca. 350 bezoekers naar toe komen.
Cultureel Centrum Vredeburg heeft inmiddels haar doelstelling moeten wijzigen waardoor het koor op zoek is gegaan naar een andere repetitieruimte.
Deze is, tot ieders tevredenheid, per 1 januari 2009 gevonden in het oude PKN kerkje aan de Zuidkerkenlaan te Limmen.
Maar vanzelfsprekend blijft de naam Gemengd koor "De Vredeburgers" gehandhaafd.


naar boven